Лик


Лиженски брусник


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Работилничка за брусчета - добиване и обработка на пясъчник

В землищата на селата от този край има местности, наречени Брусник, Брусето, Брусника (дори селищното име Брусен), чието наименование е свързано с наличието на брус - юрски червен мергел или просто червен пясъчник, който местните добиват и обработват под формата на т.нар. брусчета, брусове - удобни късове за точене на инструменти. И днес могат да се посетят домашни работилници, които обработват различни пясъчници.