Бърдарски геран


Немската църква


Категория : Фотоархив
photo

Немската църква - фотоархив 2017

            Тя е построена с дарения от немските заселници, които образували отделна енория през 1928 г. Построена е от отец Емил Фрох. Заселниците открили немска детска градина, лечебница за населението, както и частно българо-немско училище, в което идвали ученици не само от Врачански окръг, но и от столицата - открито през 1932 г. - надписът ве още личи на фасадата му.

            През 1952 г. манастирът бил национализиран, монахините изселени, а в селото – открит дом за деца, който функционира близо 50 години. Днес манастирът и немската църква са в руини и очакват своето възстановяване и реставриране след завръщането на Бенедиктинския орден в селото.

Информатори / Автори
Весела Пелова

Истории от Бърдарски геран