Бърдарски геран


Етнографски музей


Категория : Фотоархив
photo

Етнографски музей

Животът такъв, какъвто е бил в началото на ХХ век - типичният за банатчаните дом, покъщнина и обзавеждане, необходими на стопаните, традиционни облакла и уреди за женско ръкоделие, допълнени от богат снимков материал - разказ за пътя на предците, довел ги преди повече от столетие по тези земи.
 
***
Банатските българи са потомци на бунтовниците, намерили спасение във Влашко след поражението на Чипровското въстание 1688 г. и на 300 семейства (2000 души) павликяни – католици от Никополско и Свищовско, които се присъединяват към тях през годините 1726 – 1731 г.
След Освобождението част от тях се връщат в България. Други остават в банатските си села и близките им градове, но не забравят своя корен. След 1920 г. по-голямата част от банатските българи зад граница са в територията на Румъния, а останалите – в територията на Сърбия.
Повечето заселници на Бърдарски геран произхождат от най-голямото село на българи в Банат – Стар Бешенов. Първите 14 семейства от там идват в България през есента на 1887 г. предвождани от Лукан Чуканов и между тях семействата на Пъкьо Дечев, Антон Будуров и Павел Кюрчев, последните 40 идват през 1943 г. Заселниците от днешния румънски Банат са от селата: Стар Бешенов – 200 семейства, Брещя – 30, Дента – 25, Телепа – 20; и от днешния сръбски Банат: от Иваново – 50, от Модош и Кикинда, и др. След 1918 г. в Бърдарски геран се преселват банатски българи недоволни от условията в други села на Северозападна България: Махмудия, Войводово, Джурилово. Желаещите да се завърнат в България са много повече и от по-рано, но австро-унгарската администрация им създава големи пречки. Още през 1882 г. 250 семейства са върнати от границата, а предводителят им Петър Василчин е съден за подстрекателство.
През 1893 г. в Бърдарски геран се заселват 7, а в следващите години – още над 80 немски семейства от т.нар. дунавски шваби, дошли в Банат в началото на ХVІІІ век. През 1941 – 1943 г. хитлеровият режим принудително ги преселва на територията на Третия Райх в подкрепа на милитаризираната си държава. След края на войната през 1945 г. много от тях се преселват в Северна и Южна Америка, и Австралия, а една осемчленна фамилия се завръща в България.

Истории от Бърдарски геран