Бърдарски геран


Баба Катерина си спомня младостта и сватбите в Бърдаре


Категория : Моята история / нашата история
photo

Баба Катерина си спомня младостта и сватбите в Бърдаре

Баба Катерина Иванова Тошкова, р. 1935 г. си спомня за живота в някогашното Бърдаре, за младостта и перипетите около смяната на властта след 1944 г., за бащината благословия и банатските сватби. Интервю на Калина Тодорова, май 2017 г.

Истории от Бърдарски геран