Пеят Ка...

Бърдарски геран


Две баби банатчанки пеят две банатски песни


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Две баби банатчанки пеят две банатски песни

Пеят Катерина Иванова Тошкова, р. 1935 г. и Мария Стоянова Тошкова, р. 1932 г. Съпровод на акордеон Иванчо Марков Франев, р. 1955 г.

Истории от Бърдарски геран