Зверино


Из историята на Народно читалище „Факел - 1926”


Категория : Откак се е село заселило
photo

Из историята на Народно читалище „Факел - 1926”

На 26 ноември 1926 година по инициатива на двама ентусиазирани, пропити с прогресивни идеи младежи – Анастас Костов Куцаров /учител/ и Иван Илиев Йотов /учител/ от с. Зверино се провежда УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ  и се основава Читалището в Зверино. Приема се тяхното предложение  Читалището да носи името „Факел”. Между основателите е Кръстьо Торбанов, Цеко Цанов, Стефана Илиева, Иван Торбанов, Стоян Митов, Коста Анастасов, Ангел Давидов и др.

През месец декември 1926г. с голям успех е представена пиесата „Във воденицата”. Драматизацията е на самите самодейци: Иван Илиев, Стоян Митев, Цеко Цанов, Илия Ковачев, Мито Клензов, Кръстьо Коцев и др. Режисьор е учителят Иван Цанев. Читалището започва да развива активна театрална дейност,  давани са представления, вечеринки. Със събраните средства са се закупували книги - през 1927 г. са закупени първите книги на стойност 411 лева. В края на 1927г. за Председател на Читалището е избран Анастас Костов, а за секретар – библиотекар  - Иван Илиев.

За първи път през 1928 г. библиотекарят Иван Илиев, по решение на читалищното ръководство, прави абонамент за списанията „Българска мисъл” и „Земеделска практика”.

През 1928 г. е създадена духовата музика на с. Зверино, която има важна роля в живота на Читалището до средата на седемдесетте години. Не минава вечеринка без забава и веселие. Около 1928-1929 г. музикантите са: ръководител Бенко Петров –басист, Пешо Петров – кларнетист, Алекси/Леко/ Пешовски-тромпетист, Пешо Луканов – барабанче, Петър Змейков – тъпан. По късно дълго време в музиката са: Цеко Симеонов, Мито Недялков, Стоян Каменов, Петър Илиев, Бенко Луканов, Мито Пешев, Павел Луканов и др.

1931г.  - За първи път с цел набиране на средства е организирана томбола. През декември същата година за първи път в село Зверино гостува цирк.

1938г. - Дейността на читалището е оценена като много добра от Окръжен читалищен съюз. То е домакин на средищна отчетна конференция. През 1944г. за дейността на читалището е приспособено избеното помещение на народния съвет.

1953г. – на 24 май програма изнася първият хоров състав при читалището с диригент Бенчо Христов. През 1956г. ръководител става Ката Петрова, с която състава работи много добре. 1957г. – Сформиран първият танцов състав.

Благодарение на Иван Илиев Йотов – колосът на читалищната дейност, който през 1957 г. е кмет, започва подготвяне на строителството на така необходимата читалищната сграда. Проектирането на сградата е възложено на Петър Кожухаров, млад архитект от Проектанска организация – Враца През пролетта на 1958г. проектът е изготвен и утвърден.   Събират се средства по влезлия в сила „Закон за самооблагане на населението”. Прави се самооблагане в размер на 2% върху трудовото възнаграждение на всеки работещ зверинчанин, а удръжките  се превеждат по сметката на съвета. Зверинчани приемат да отработват доброволно по 3-4 дни годишно на строежа. Тези, които нямат възможност да отработват трудо дни внасят в касата на съвета определените средства за тях. Бюджетен изпълнител е Венка Лакова. Под ръководството на Георги Панталеев през летните ваканции, свободните младежи и младите семейства доброволно правят 150000 броя тухли. Договорени са 170 куб.м. камък по 20 лв. за кубик, който се намира на склад след тунела на жп линията от Зверино към м. Клагье. Заслугата за изкарването на камъка от деретата има Димитър Иванов Вацов, който е бригадир на четата по поддръжка на железния път и работниците в нея. На доброволни начала те вадят камъка, свличат го до шосето и го товарят на волски коли, които го извозват до строителната площадка.

През месец септември 1958 г. е направена първата копка на читалищната сграда. Строежът е възложен на Дино Динов – майстор Дино. Негов пръв помощник е Никола Каменов. Христо Главчовски е технически ръководител на обекта, а майстори строители са Алекси Пешов /Леко/, Мито Каменов Милов, Мито Симеонов и др. Иван Илиев Вацов – служител при народния съвет, осигурява необходимата работна ръка, за всеки работен ден. Техническата работа по организацията се извършва от Никола Илиев Ненчев /Фръцата/ . Значителна е заслугата на Филип Петков, председател на местния народен съвет, тъй като през него минава цялата организация от събирането на средствата, закупуване на материалите до качеството на работата.

За три години и половина са дадени 5400 доброволни трудови дни, като населението на с. Зверино с труд, ум и средства помагат за изграждането на сградата. Всеки трудов ден е струвал 16 лева или вложените средства възлизат на 86400 лева, паричното самооблагане от 1957 до 1961 година вкл. е 184698 лева или общо осигурените средства от населението са 271098 лева. Окръжният комитет на Отечествения фронт отпуска 90000 лв., която се влага в строежа. Околийският народен съвет плаща 8000 лв. за проектирането на сградата. Окръжният народен съвет превежда 40000лв., но по неизвестни причини сумата не е усвоена и е върната на ОНС – Враца.

Строителството е завършило. Предстои откриване. Има салон със сцена, но няма завеса. На заседание на читалищното ръководство на 25 декември 1961 г. Стефана Илиева предлага да се съберат средства за завеса. Прави се разпределение на читалищното ръководство и се обхождат всички домакинства и парите са събрани само за една седмица. Към 20 януари 1962 г. плата е докаран в с. Зверино и шивачите от мъжкия цех на ТПК ”Прогрес” в селото шият завесата за три дни.

 На 4 февруари 1962 г. се провежда тържествено събрание за откриване на читалищната сграда, първата в Искърския край.

 Председател е Иван Илиев:

 „Читалище” Факел да стане център на културния живот в селото. Неговата дейност разнообразна и съдържателна да облагородява живота на нашите хора, да поддържа буден техния порив за по-големи успехи в техния живот… Да пребъде във вековете жаждата на зверинчани за знания и напредък…”

         Започва подем в работата на читалището.

В театралния колектив участват над 30 души под ръководството на Надежда Филипова Луканова /учителка/. Нейни помощници са Камен Митов и Иванка Кръстева. Представят се множество пиеси.

Създаден е битов женски хор, в който участват 48 души, който първоначално се ръководи от учителката Виолета Филипова, а след това от Трифон Луканов, също учител и най-дългогодишен диригент на читалищния хор.

Създадена е вокална естрадна група с ръководител Тодора Митева /учител/.

В танцовия състав участват  12 души. Ръководител е Георги Бояджиев /учител/.

Започва гостуване на Врачански народен театър, театрални колективи от Пазарджик, Троян, Мездра, циркови артисти от София, групата на Борис Карлов и др.

По предложение на Държавно предприятие – Кинефикация, Окръжен народен съвет Враца дава на читалището стационарен киноапарат -  в с. Зверино има кино. По инициатива на Найден Николов и  Цветко Стеев през 1970 г. е организиран и работи кино-фото клуб. Клубът създава няколко филми, с два от които участва в Четвъртия републикански фестивал на кино-любителския преглед във Велико Търново, където е удостоен с грамота. Клубът също заснемал и показвал фототабла, изработвал фотовитрини на всички тържествени чествания.

Читалищното ръководство през годините полага грижи за издирването на стари обичаи, народни песни и носии. С народния обичай „Бръшленкьо” самодейците към читалището участват в концерта на Врачански окръг на първенците в художествената самодейност пред БНТ на 8 декември 1969 г. Участие  с местни народни носии  в  Трети национален събор на народното творчество Копривщица ’76  взимат  баба Рада Бельова и Мина Павлова, където завоюват сребърни медали.

Обръща се голямо внимание на лекционната просвета, като през 1962г. са изнесени 26 лекции с различна тематика.

През 1962 г.  книжният фонд наброява 2946 тома, и през годината са набавени още 1499 тома. Дообзавежда се библиотеката с нови стелажи, картини, портрети. Започва разрастване на работата на библиотеката. Организират се справочна сбирка, колективни четения и обсъждания на книги, тематични вечери, кътове и витрини. Последователно като библиотекари са работили Иванка Кръстева, Надежда Луканова, Иванка Захариева, Петрана Иванова, Маргарита Илиева, Маргарита Цветкова.

През 1963г. Читалище „Факел” е обявено за Образцово от Върховния читалищен съвет. През 1966г. Библиотеката е оценена като най-добре работеща селска библиотека във Врачански окръг.

През  1966 г. е създаден младежки естраден сатиричен състав с ръководител Георги Късовски.

През 1975 г. отпочва честването на Деня на Зверино – 4 юни, ден в който Ботевите четници, предвождани от Никола Войновски минават река Искър през 1876г.

През 1976 г. читалището чества 50 годишен юбилей. Богат по съдържание са били изявите на читалищните състави през този период. Самодейният театрален колектив е изнесъл много представления, както на своя сцена, така и в други села. В него са взели участие Камен Митов, Борис Стаменов, Митко Илиев, Тинка Каменова, Стефана Илиева, Невена Цанева, Ката Петрова, Лиляна Павлова, Надка Филова, Георги Бояджиев, Иван Драганчев, Тодор Събков, Мито Данов, Надежда Луканова, Симеон Николов, Цеца Величкова, Христо Главчовски, Иванка Драганчева, Невена Бояджиева, Милко Колов, Аспарух Цанов и още много други.

През 1976 г. държавен съвет на НРБ награждава читалище „Факел” с орден „Кирил и Методий” ІІІ степен. Наградени са читалищни деятели и самодейци, допринесли с труда и сърцата си за издигане на културно-просветната дейност в селото: Виолета Филипова, Гина Ангелова, Иван Ангелов, Иванка Вълкова, Йончо Петров, Ката Петрова, Лиляна Павлова, Маргарита Илиева, Марин Георгиев, Милко Колов, Мито Данов, Найден Николов, Найден Христов, Невена Бояджиева, Пенка Нецова, Петър Вълков, Петър Цеков, Тодора Александрова, Цветко Стеев, Трифон Луканов и д-р Симеон Каменов.

През 1977 г. е направен ремонт на големия салон на читалището и се закупуват 330 стола.

На 19 март 1985 г. по организация на Илка Цанева /тогава секретар на читалището/ и на читалищното ръководство се провежда фолклорен празник. „Седянка” е представена на читалищната сцена. Разказани са много приказки, показани са различни обичаи, играят се хора и се пеят песни, типични за Зверино. През същата година гостува ансамбъл за песни и танци от Шотландия.

През 1985г. – с решение от 15 октомври на читалищното ръководство, по идея на Георги Бояджиев се сформира Ансамбъла за народни песни и танци към читалището. Той включва 40 певици, 26 танцьори и 7 изпълнители на битови инструменти. За ансамбъла са изработени чудесни носии. Чрез сформирането на ансамбъла, участниците в хоровата и танцовата самодейност завоюват най-високия връх в своето творчество. Имат множество изяви на местно и национално ниво. На 23 юли 1991г. по БНТ се излъчва предаването ”С бъклица и дрян в село Зверино”, в което самодейците от ансамбъла изпълняват великолепно своята самобитна програма.

През  1989г. в с. Зверино се провежда общински детски  фолклорен празник под надслов „От извора”. Утвърждава се изявата „Дядо Мраз на площада”. На читалищна сцена гостуват Врачански драматичен театър, Куклен театър гр. Ловеч, Драматичен театър Перник и естрадната певица Мими Иванова с група „Старт”.  

След 1990 г. започват тежки години за читалището. През 1995 г. ансамбълт прекратява дейността си.

Читалищното ръководство организира Ден на лозаря, Ден на самодееца, Ден на Зверино и Коледуването. Литературно-музикалните програми на тържествата се изнасят от учениците.

През 2003г. е създадена фолклорна група ”Плетеница”, с което настъпва оживление в читалището. Започват участия във фестивали, изнасят се концерти на местно ниво, печелят се награди. През 2005 г. ръководител на групата става Станимир Петров.

През 2007г. е създадена МФГ ”Змей Горянин” с ръководител Станимир Петров, която постига голям успех. При многобройните си участия групата има множество отличия, грамоти , дипломи и златни медали.

Активна културна дейност започва през 2017г., която е букет от разнообразни  мероприятия, които следват традиционния обреден и културно - исторически календар. Възстановява се провеждането на „Богоявление” при устието на река Златица, хвърлянето на кръста и мъжко хоро. По повод провеждането на Ботевите празници е създадена група „Ботеви четници” и за пръв път е пресъздадено преминаването на  Ботевите четници през с.Зверино с командир Никола Войновски. Успешно е проведен Първи регионален фолклорен фестивал „Змей Горянин”, в който взимат участие 496 участници. След 30 годишно прекъсване театърът се завръща на сцената на читалището. Представена е постановката „Една жена – трима мъже” на Врачански куклено- драматичен театър.

     Председатели на Читалищното настоятелство през годините:

1926г. – 1928г.  -  Цеко Цанов

1928г. – Анастас Костов Куцаров

1952г. – 1953г. -  Вълчо Сълев

1953г. – 1954г. - Бенчо Христов

1954г. – 1960г. - Борис Стаменов

1960г. -1961г. - Камен Митов

1961г. – 1974г. – Иван Илиев

1974г. – 1981г. – Найден Христов

1981г. – 1989г. – Трифон Луканов

1989г. – 2018г. – Цветан Ценов

Изготвил: Стилияна Стоянова.

Използвана е информация от летописната книга на Читалище „Факел” и от книгата на Ивана Захариева – „80 години Читалище „Факел” .

Истории от Зверино