Зверино


ОТ ПЛАНИНАТА СЛИЗА, МАМО, МЛАДО ОВЧАРЧЕ


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

ОТ ПЛАНИНАТА СЛИЗА, МАМО, МЛАДО ОВЧАРЧЕ

ОТ ПЛАНИНА СЛИЗА, МАМО, МЛАДО ОВЧАРЧЕ,

младо овчарче, мамо, младо козарче,

на рамо си носи, мамо, шарена урка,

шарена урка, мамо, и зелен здравец.

На секи даде, мамо, китка здравец,

а на мене даде, мамо, шарена урка,

а на нея изписал шарени птици,

шарени птици, мамо, пастри пауни.

ОТ ПЛАНИНАТА СЛИЗА, МАМО, МЛАДО ОВЧАРЧЕ - с. Зверино, Врачанско. Зап. Ивана Захариева от Петра Илиувска Цветкова.

Информатори / Автори
Кавал ли свири, мома ли пее.../ Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, 2002

Истории от Зверино