Враца


СНОЩИ ДОЙДЕ ЧУЖДИ ЮНАК


Категория : Вярвания и традиции / песни

СНОЩИ ДОЙДЕ ЧУЖДИ ЮНАК

СНОЩИ ДОЙДЕ ЧУЖДИ ЮНАК

йот чужда града

у нас на госке.

Кат го виде малка мома,

посрешнала го,

залибила го.

Па си пойде чужди юнак

йот чужда града

дом да си иде.

- Седи, седи, чужди юнак,

седи не оди,

и я с теб д’ида.

- Седи, седи, малка моме,

седи не оди,

седи не оди!

Че там има дъбока вода,

не мош гя мина,

не мош гя мина!

- Напраи ща са на мрена риба,

преплива ща гя,

премина ща гя!

- Седи, седи, малка моме,

седи не оди,

седи не оди!

Че там има гъста гора,

не мош гя мина,

не мош гя мина.

- Напраи ща са на преперица,

префъркна ща гя,

премина ща гя.

- Седи седи, малка моме,

седи не оди,

седи не оди!

Че дом имам стара макя,

ще та фули,

ще та бие.

- Мълчи, мълчи, чужди юнак,

мълчи не думай,

мълчи не думай!

Она - пипер, язе - шикер,                           

пак ще да минем.                                          

- Седи, седи, малка моме,                        

седи не оди!                                               

Седи не оди,                                               

че дом имам  първо либе,

с мъжко детенце.

СНОЩИ ДОЙДЕ ЧУЖДИ ЮНАК - гр.Враца.  Зап. А. Иванчов  от Екатерина Мацакева. СбНУ ХХІІ-ХХІІІ с.128-129

Информатори / Автори
Кавал ли свири, мома ли пее.../ Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, 2002

Истории от Враца