Разказва Кос...

Върбешница


Оброкът на Гергьовден в Падина


Категория : Откак се е село заселило
photo

Оброкът на Гергьовден в Падина

Разказва Костадина Младенова Митова, родена на 7 октомври 1952 г. в село Баурене, от 1971 г., живее във Върбешница. 10 май 2017 г., с. Върбешница, зап. Калина Тодорова.

Истории от Върбешница