...

Царевец


Две жътварски песни, пети от баба Нешка Христова


Категория : Вярвания и традиции / песни

Две жътварски песни, пети от баба Нешка Христова

СЛЪНЦЕТО ТРЕПКА ДА ЗАЙДЕ, ИИИИ!
- Задевай мъжко детенце - иии,
я айде, снао, върви си, ииии!
Умеси бели пугачи, иии,
и заколи тлъсти пауне, ииии,
наготви гозби секакви, ииии,
и наброй бели грушове, ииии!
Да гостим наще жътваре - иии,
да им наброим бели грушове, ииии!
 
ТАМ, ДЕК СЛЪНЦЕ ЗАОЖДА,
там е равно равнине.
В равнинето има рудина
и в рудината - езеро.
На езеро Драгана отишла,
студена вода да налее.
Налела Драгана, однела
до самодивско игрище,
до кираджийско пладнище.
Седнала Драгана да опчине,
легнала, та ми заспала.
Гявол й коса разплита.
Ангел Драгани думаше:
- Ставай ми, ставай, Драгано,
гявол ти коса разплита!
 
СЛЪНЦЕТО ТРЕПКА ДА ЗАЙДЕ - записана през  1975 г., с.Царевец, Врачанско. Зап. К.Кънчов от Нешка Христова, р.1914г. Кънчо Кънчев – личен архив.
ТАМ, ДЕК СЛЪНЦЕ ЗАОЖДА – записана през 1975 г., с.Царевец, Врачанско. Зап. К. Кънчев от Нешка Христова, р.1914г. Кънчо Кънчев – личен архив.
 

Истории от Царевец