Враца


Пионерският дом/Център за работа с деца - спомени и разкази


Категория : Моята история / нашата история
photo

Пионерският дом/Центърът за работа с деца - спомени и разкази

На 1 септември 1953 г. във Враца се създава Областен пионерски дом. От 1953 г. до 2016 г. тази структура за работа с деца е променяла няколкократно своя географски и материален обхват и е била съответно Областен пионерски дом, Окръжен пионерски дом, Обединен детски комплекс и Център за работа с деца. Понастоящем е Център за подкрепа за личностно развитие „Център за работа с деца” към Община Враца.

Дейностите на множеството отдели и кръжочни форми от първите десетилетия могат да бъдат обединени в няколко направления - художествено възпитание, наука и техника, спорт и туризъм, природознание и природолюбителски дейности, военно-патриотично и интернационално възпитание, краеведчество, организационно-методическа дейност.

Из спомените на бивши ръководители и участници в кръжоци, клубове, групи, формации, ателиета и състави на Пионерския дом (Центъра за работа с деца) през периода 1953 г. - 2018 г.

Истории от Враца