...

Синьо бърдо


Училищен албум, наченат 1928 г.


Категория : Фотоархив
photo

Училищен албум, наченат 1928 г.

Истории от Синьо бърдо