Враца - родове и личности


Цвета Кръстенякова


Категория : Моята история / нашата история
photo

Цвета Кръстенякова

Цвета Кръстенякова е родена във Враца. Учи в Плевен при Анастасия Димитрова. След това учителства в родния си град от 1843 до 1852 година. Първата учителка в девическото училище. По време на Кримската война (2853- 1856 г.) то е закрито и тя е принудена да преподава на ученичките в собствения си дом. Председателка е на местното женско дружество.

Кръстенякова се обучава през тридесетте години при хаджи Георги Софиятеца и бързо усвоила знанията, преподавани от учителя й. С помощта на Евгения, културна българка от Западна Македония, майка на тогавашния епископ Агапий, тя усъвършенствала знанията си. По настояването на Евгения, владиката Агапий изпраща през пролетта на 1843 г. ученолюбивата врачанка при първата българска учителка Анастасия Димитрова Тошева в Плевен. След успешно завършване на обучението, Цвета се завърнала в родния си град и започнала обучение на момичета. Благородната задача да обучава млади врачанки я привързала към училището. Тя останала за дълго в него. Доживяла Освобождението на България от турско иго и вече като пенсионерка- учителка насърчавала създаването  на дружество „Милосърдие”, където жените от Враца намерили място за обществена изява в първите години след Освобождението.

            Обучението в Девическото училище водела на български език. Гръцкият бил изучаван по желание. Последователно били изучавани взаимоучителните таблици. Опитна за времето си преподавателка, тя била строго взискателна възпитателка. Тя създава у своите ученички навици за лична хигиена, спретнатост, и домакинство, формирала у тях високо нравствени качества и родолюбие.

            Учителката Цвета Кръстенякова, една от първите апостолки на девическото образование у нас. Събуждала жив интерес към образованието и сред майките и девиците.

 

Автори/Информатори

Из "Врачански будители и дарители", 2013

Истории от Враца - родове и личности