Селановци


Етнографска музейна сбирка


Категория : Фотоархив
photo

Етнографска музейна сбирка - Народно читалище *Самообразование 1894*

Музейната сбирка "Селановски бит и творчество през вековете" към Народно читалище "Самообразование 1894" - с. Селановци е създадена с общите усилия на етнографския кръжок, читалищните работници и волята на местни дарители. Бит, традиции, култура, стопанско развитие на селото от края на ХIХ и различни периоди на ХХ в. могат да бъдат проследени чрез музейните експонати - предмети от ежедневито и трудовата дейност, от празника на селановчани, стари снимки и книги, периодични издания, лични документи, накити и облекла.  Музейната сбирка е включена като туристически обект в проекта на ИРИРК и Фондация Екообщност за развитие на селски туризъм в Северозападна България.