Враца - родове и личности


Карадимитровата


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Карадимитровата

Песента е вариант на популярната "Даваш ли, даваш, балканджи Йово". Текстът и музиката са записани през 1971 г. в гр. Кнежа от Йорданка Манкова - изпял народният певец Христо Тошев Цоловски. Записът е направен на 17 септември 2016 г. в гр. Враца, изп. Владислава Стефанова Иванчева, р.1984 г. , записала Калина Тодорова. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

Карадимитровата  : Народна песен /  Изпяла Владислава Иванчева ; Записала Калина Тодорова . - Враца . - Аудиозапис, цифров носител ; 00:04:33

 

Истории от Враца - родове и личности