...

Липница


Братска клетва


Категория : Моята история / нашата история
photo

Братска клетва

Информатори / Автори
Разказ на Георги Димитров Белински, р. 1948 г., журналист и краевед

Истории от Липница