...

Лик


МОМЧИЛ И ЦАР КОНСТАНТИНОВАТА ДЪЩЕРЯ


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

МОМЧИЛ И ЦАР КОНСТАНТИНОВАТА ДЪЩЕРЯ

Момчил си конче ковеше
със посребрени подкови,
със позлатени макове.
Вечер го Момчил ковеше,
сутрин му конче обосява,
обосява конче, окуцява.
Момчил на майка думаше:
- Се бива, майко, се бива,
пред майка шега не бива.
Като ма питаш, ща кажа:
Я ходя, майко, в Цариград
при Константинова дъщеря,
любя я и ща я взема.
- Питай я, синко, три неща:
какво е по-бързо от вода,
какво е по-сладко от меда,
какво е най-мило на света?
- Я съм я, майко, питал
и тя ми е казала:
Око е най-бързо на света,
сън е по-сладко от меда,
либе е най-мило на света.
Възседнал конче хранено,
в Цариграда отишъл.
Петък Момчил пристигна,
в събота годеж прави,
в неделя сватба потегли,
голема сватба болярска.
Като си Момчил пристигна,
право във църква спираше.
Попа си книга разтвори,
да чете, да ги венчава.
Сички са врати затвориха,
сички кандила изгаснаха.
Попа се чудом зачуди
и на Момчила продума:
- Питайте, синко, питайте,
да не сте нещо роднина?
- Синко Момчиле, Момчиле,
вий бехте двамка мъненки,
ази та тебе оставих,
момиче манинко съм фърлила,
та са го евреи земали,
земали, синко, отчували.
Това си е твойта сестрица.
Да си я дома заведем
за твоя мила сестрица.
Голема се сватба разтури,
разтури, още разнесе.
МОМЧИЛ И ЦАР КОНСТАНТИНОВАТА ДЪЩЕРЯ -11.ІХ. 1963г., с.Лик, Врачанско.
Зап. Лиляна Богданова от Дана Иванова Дачовска, 48г. СбНУ  LІІІ, с.591 - 592.

Истории от Лик