...

Хърлец


За клетвите


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

За клетвите

Информатори / Автори
Разказ на Виолета Гергова, р. 1926 г, дългогодишен учител и краевед

Истории от Хърлец