...

Хърлец


Помана на живо - дадено за Оня свят


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Помана на живо - дадено за Оня свят

Информатори / Автори
Разаказ на Георгица Опрово Георгиева, р. 1929 г.

Истории от Хърлец