Фотогра...

Хърлец


Из миналото на Хърлец - ХХ век - фоторазказ


Категория : Фотоархив
photo

Из миналото на Хърлец - ХХ век - фоторазказ

Фотографиите са от различни периоди на ХХ век, събрани от личните албуми на хърлечани и читалищния архив.

Истории от Хърлец