...

Краводер


Леене на курушум за от страх


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Леене на курушум за от страх

Информатори / Автори
Ангелица (Гина) Тодорова Костова, р. 1932 г.

Истории от Краводер