Краводер


Народни традиции в отглеждането и възпитанието на децата


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Народни традиции в отглеждането и възпитанието на децата

БАБО, ДАЙ МИ ОГЪНЧЕ

            Много популярна игра за най-малките  - от три до пет годишни деца, която се играе приз всички сезони. Участниците могат да бъдат две деца, майка с дете, баба с внуче, кака с малко братче или сестриче и т.н.

            Допират се пръстите на двете ръце откъм дланите – “Малешка с малешка” или “кутре с кутре”, ”Безименен с безименен”, “среден със среден”, “показалец с показалец” и "палец с палец". Пръстите не са ипънати изцяло, а са леко подвити, сякаш държат малка топка. Така от двете ръце се образува нещо като колибка.

            Играта започва с въпроси и отговори. Детето пита:

 • Бабо, имаш ли огънче?

Бабата огговаря:

 • Имам.

Диалогът продължава:

 • Дай ми тогава малко огънче!
 • Влез и си вземи.
 • Има ли куче?
 • Няма.
 • Отгде да вляза? От тука ли? – детето сочи малкия отвор, образуван между малешката и безименния пръст.
 • Не.
 • От тука ли? – детето сочи между безименния и средния пръст.
 • Не.
 • От тука? – сочи между средния пръст и показалеца.
 • Не.
 • От тука? – сочи между показалеца и палеца.
 • От тука.

Детето мушка пръстенца в отвора, а бабата извиква: "Бау, бау, бау..." и с ръце имитира хапещо куче или хваща детските пръстчета, сякаш кучето ги е хванало. Вдига се шум, смях и после пак отначало. Тъй се играе в много врачански села. Диалогът може да бъде и друг:

 • Бабо, тука ли са вратата?
 • Не са.
 • Ами тука ли са?
 • Не са.
 • Тука ли са?
 • Тука са.
 • Дай ми ситото!
 • Влезни, та си го зими.
 • Страх ма е от кучето.
 • То е с попа, на оран е.
 • Страх ма е от котката.
 • Тя е с попадията за вода.

Посяга ръчичката  “да влезе” през “вратничката”, но бабата я сграбчва:”Бау! Бау!”.

Истории от Краводер