Криводол


Етнографска музейна сбирка "Хубост за бъдни векове"


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Етнографска музейна сбирка

Населението на криводолска селищна система е наследник на богата традиционна култура. Нейната регионална специфика и единството й с общобългарската традиционна народна култура се проявяват  в устойчиви  и жизнени конструкции почти до средата на ХХ век както в сферата на материалния, така и в сферата на духовния му свят.

Творческият гений на тукашните жители е насищал духовните си потребности с народни песни с изумително съвършенство, с развлекателни, но и мъдри народни  празници и обичаи. Местните творци са давали простор на въображението си при изработването на битов инвентар, тъкани, везбена и ажурена орнаментика, необходими за обзавеждането на дома и за  подготовката на облеклото му. И всичко, родено от сръчните им ръце, са подчинявали на законите на красотата и на любовта си към родния край.  Затова и днес, вече отстъпили от битовото ежедневие на тукашното население и внесени с уважение и почит като към културно наследство в музейните витрини, те продължават  да  напомнят за уюта на бащиното огнище и топлината на майчините скути,  да пълнят очите ни с възхита от непреходната им хубост, а сърцата ни – с усещането за национална гордост, че сме наследници на народ с необозрими творчески възможности. 

 

доц. д-р Йорданка Манкова

Информатори / Автори
Читалище "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Криводол