Бистрешки манастир


Целебният извор в манастира „Иван Пусти”


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Целебният извор в манастира „Иван Пусти”

Бистрешкият манастир „Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец” се намира на около 12 км. северозападно от град Враца недалеч от местността Касината. Разположен е на малка поляна в горния край на един от стръмните долове, спускащи се от Балкана към Врачанското поле. От юг и от запад поляната е оградена от отвесни, високи около 50 м. варовикови скали. В основата им се образува плитка, но висока и широка пещера – смята се, че първоначално манастирът е бил пещен и монасите я обитавали, както и околните пещери. На северната й стена неизвестен зограф изписал пет сцени от житието на свети Димитър и свети Нестор. Стенописът се намира на 12 м. височина и обхваща площ от 15 кв. м., а в надписът под сцените се сочи годината – 1544. Върху западната стена на пещерата са запазени следи от скални икони с образите на св. Иван Рилски и св. Йоан Богослов. Под тях е свещеният извор с езерото – за водата му се вярва, че е лековита. Тя минава покрай църковната сграда и пада от скалите, като образува малък водопад. В близост до него има скална ниша, където с традиционни водолечебни и климато-лечебни способи в миналото се лекували душевно болни. В спомените на монаси, живели в манастира, се разказва за това специално място, където се настанявали болните. Водата скачала край тях и леки пръски оросявали телата им. С кръст в ръка монахът-лечител ги повеждал към неголяма пещера във вид на буквата „Г”. Изяждали по една ябълка от близкото дърво и преминавали през тайнствения вход. В края на пещерата, на място, на подобяващо паничка, поставяли сребърни монети „за здраве”. След каптиране на извора водата значително намаляла и днес буйният водопад може да се наблюдва само през пролетта и есента. Но в пещерата, в образувалото се малко езерце при каптирането на водата и днес се събират от близките села на Богородица „да си умият очите за здраве” с вярването, че водата ще изцери техните болни очи и души.Според предание в друга, по-малка пещера, разположена над пещерата с извора, наречена Постица е живял 40 дни в пост и молитви преди да отиде в Рила свети Иван Рилски.

Автори/Информатори:

Пл. Иванов, В. Пелова, К. Тодорова/ Бистрешки манастир "Св. Иван Рилски (Пусти)- Касинец", 2011

Истории от Бистрешки манастир