Царевец


КУНИНО ПЛАТНО


Категория : Моята история / нашата история

Кунино платно

 

        Цяла зима и пролет Куна тъкала тънко платно и по Петров ден го привършила. Взела кобилицата, преметнала я през рамо и тръгнала да го пере надолу по рекичката. Минала водопада и спряла под чуклата, където камъните били чисти. Да го простре на тях , та да изсъхне по- бързо.
          - Баш днес ли ще переш, бе Куне! - упреквали я дружките й.
          - Ше ти се случи нещастие! - съветвали я други – Празник е.
          Нито стара майка, нито верни дружки послушала тя. Натопила платното в бистрите води и започнала да го удря с тупалката. И то блеснало, окъпано от слънчевите лъчи. Простряла го на камъните и започнала да реши косите си. Но изведнъж се извила вихрушка и съборила платното от камъните на земята и то се измърсило.
          - Ух, да опустееш дано! Откъде се пък взе…
          И още не се доизказала, вятърът понесъл платното й към чуклата. А Куна вихрушката отвеяла бог знае къде.
          Някои казват, че в пещерата змей я отмъкнал, други, че я виждали нощно време платно да пере в реката…Кой знае!?
          А на чуката и сега се белее платното й.

Информатори / Автори
Кирил Андровски / Из "Крал-баир", 2000

Истории от Царевец