Краводер


Пролетни празници и обредни хлябове


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Пролетни празници и обредни хлябове

Жените от читалището разказват за Гергьовден и кумиченето на Цветница, показват месени от тях хлябове за празниците: гергевски колак, сърченце, кошарки - обредни хлябове на Гергьовден; кукли и колца - за кумичене за Цветница и света Петка - за всеки празник. Изложба на обредни хлябове - Криводол, Народно читалище "Никола Ѝ. Вапцаров", 16 май 2019 г.

Истории от Краводер