Хърлец


Първи събор на калушарските дружини, 2019


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Първи събор на калушарските дружини, 2019

Двете калушарски дружини - от село Хърлец, Врачанско и от с. Златия, Монтанско са единствените от българското поречие на Дунав, които днес играят Калуш. Сега е сценичен калушарски танц, но преди десетилетия през Русалската неделя с него предците лекували болните от Русалската  болест. Калуш се е играело и в други селища от Врачанско - във Вадините, Остров, Софрониево, в Лиляче. Целта на фестивала е да продължи традицията, да популяризира влашките танци и обичаи.

Истории от Хърлец