...

Хърлец


ПРЕДАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА ПОП ОПРО


Категория : Моята история / нашата история
photo

ПРЕДАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА ПОП ОПРО

Всяка вечер край люлката на едно малко момченце сядала майката и му пеела тиха, приспивна песенчица. Една вечер тя отново седнала край люлката и отново запяла. Но не песен, а клетва с просълзени очи шептяла, с голяма мъка отровни думи изричала, с разкъсано сърце наричала:
          “- Нани, нани, пилинце на мама -
           каквото си,  да не пораснеш!
           Нани, нани, пиленце на мама -
           каквото си - такова да си останеш!”
          Чул я мъжът, позачудил се и ядосано я попитал:
          - Спри се, жено! Защо така кълнеш детето? Ума си ли загуби - какво ти е сторила тази невинна душица?
          Навела очи жената, очи, пълни със сълзи и замълчала. После пуснала шарената връв на люлката, запалила кандилото и седнала на миндера:
          -Ела, - повикала го немощно тя - седни до мене и ще ти разкажа. Слушай…
          Зло предчувствие свило мъжкото сърце, но той я послушал - седнал до нея. Тогава тя започнала своя разказ:
          - Ние с теб…Ние с теб сме деца на поп Опро от Молдова. Някога турците ни заробиха - искаха да ни потурчат. Аз успях и се скрих, но теб взеха и направиха еничар. Ние с теб сме брат и сестра! Когато бяхме малки, както си играехме  - веднъж се скарахме. Аз взех саджака и те ударих с него по главата. Този белег - ето тук - и посочила дългия, червен белег на главата му - аз съм ти го направила. Този белег някога аз сторих на моя брат. Не исках да ти казвам за този  наш страшен грях - късно белега видях, късно в своя съпруг изгубения свой брат съзрях, но…ето сега ти вече знаеш.
          Помълчала жената, хванала шарената връв на люлката и започнала да реди своята песен - клетва:
          “- Нани, нани, пиленце на мама,
          каквото си - да не порастеш!
          Нани, нани, пиленце на мама,
          каквото си - такова да си останеш!”
Преданието е от с. Хърлец. Литературна обработка и преразказ с превод от влашки – Виолета Гергова, незабравимият и обичан учител и краевед, завещал ни стотици образци от народната съкровищница на хърлечани.

Информатори / Автори
Из "Крал-Баир", 2000

Истории от Хърлец