Зверино


Към историята на учебното дело в Зверино: Из Летописната книга, начената на 1 септември 1918 г.


Категория : Откак се е село заселило
photo

Към историята на учебното дело в Зверино: Из Летописната книга, начената на 1 септември 1918 г.

/ТДА Враца, фонд 494 К, опис1, арх.ед.45/
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
В село Зверино, по кърджалийско време, хората се изместват от Печена църква през Искъра в Глогов дол над жп кантона, но не остават задълго там, а заминават за равнината, където образуват с.Гложене. На място остава само някой си Нино, който поради кривогледството му наричали „Нино Звера“ или „Звер Нино“ и оттам „Зверино“, но и още „Зуронино“, което никой незнае да обясни.
СТАРИННИ ПАМЕТНИЦИ в селото и околността
  • Останките от „Печена църква“ през Искъра.
  • В западната част на селото от незапомнени времена е имало стара латинска черква вкопана в земята. На нейно място е изградена църквата „Св.Димитрий“, строежът на която започва през 1900 година, завършена и осветена през 1907 година.
  • В околностите има няколко оброци – на „Дървото /черквище/ - Св. Илия, на „Кръста“ – Св.Спас, в местността „Калугерово“ – Св.Троица, на Добрушин дол – Св.Прокопий.
  • На две места има развалини от стари укрепления. Едното в местността Джурилова глава – североизточно от селото под Кошерен. Строено е от червени камъни и бигор, не се знае от кога  е и с какво предназначение е било / може би за скривалище на населението в размирно време/. Другото е в местността Гробо, градище, което е обрасло.
НАСЕЛЕНИЕТО
През турско робство по-известни хора са Мико Драганчев, който след Освобождението е първият кмет на общината и Стоян Велчев-даскала, по-късно изпълнявал писарската длъжност. Жителите са българи, източноправославни. Главният им поминък е скотовъдство. На второ място стоят земеделието и търговията. Занаятите са слабо застъпени.
УЧИЛИЩЕТО
За първи път в селото по общоселска инициатива е открито първоначално училище в 1878 г. През пролетта, в едно помещение, което през турско е служило за жилище на едничкия турчин в селото Махмуд. Учебната година се открива с водосвет от черепишки калугер.
През учебната 1921/22 година е открита смесена прогимназия.
За учебната 1926/27 година движението и успехът на учениците е както следва:
 
Първоначално у-ще           Прогимназия            Всички
  • Записани                                           67                                            70                         137
  • Напуснали                                          3                                              4                             7
  • Преминали                                       63                                            56                         119
  • Останали да повтарят                     6                                              5                           11
 
В училището има младежки Червен кръст – 90 участници. Ръководители са  учителките Динева и Гиздова.
………………………….
През учебната 1928/29 година са записани 162 ученика. На 15 май се честват 1000 години от царуването на Симеон Велики и 50 години от Освобождението от турско робство. Тържеството е проведено съвместно с учениците и учителите от Черепишкото Свещеническо училище и училищата в с.Игнатица и с.Оселна.
Въведени са поправителните изпити.
…………………………….
На  1 юли 1930 година учениците и всички учители вземат участие в тържеството при освещаването на сградата на жп гара Зверино и моста на р.Искър под Лагярището. Даде се се обяд на всички ученици от Комитета по освещението.
…………………………………
Учебната 1932/33 е открита на 4 октомври. Дотогава учениците са разпуснати за кукурузобер, правене на шума за животните и гроздобер.
На 5 декември се открива безплатна ученическа трапезария.
На 20 декември се основава ученическа кооперация.
………………………………..
През учебната 1939/40 година, Народно основно училище „Св.цар Борис“ /първоначално училище и прогимназия/ се нанасят в новата училищна сграда – 1-ви етап, с четири класни стаи и салон в подземието. Този етап на строителството се завърши през м.януари 1939 г. с труда на селяните и под ръководството на кмета Георги Шопов. Учебната година е открита тържествено с водосвет и много гости от околните села и Враца.

Информатори / Автори
Ивана Захариева - Регионално краеведско дружество - Враца

Истории от Зверино