Янка За...

Зверино


Хурката и цедилото - показват, разказват и пеят сестрите Янка и Ивана Захариеви


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Хурката и цедилото - показват, разказват и пеят сестрите Янка и Ивана Захариеви

Янка Захариева Иванова, р. 1942 г. и Ивана Захариева Петрова, р. 1944 г. в Зверино и в родното село отраснали, нучени от най-ранна възраст на всякаква полска и женска работа, за което споменават с благодарност своите родители.

Истории от Зверино