Хърлец


Предание за Левски в Хърлец


Категория : Моята история / нашата история
photo

Предание за Левски в Хърлец

„Да се знае.
                Доде от Хърлец Дякон Василия…”
    Приписка в църковна книга от Кутловица (Монтана)
         за посещението на Левски през 1872 г.

Дечица, между които и моят дядо Ангел Сандулов, играели на улицата. Спрял ги един човек на кон:
    - Дечица – казва, ама на влашки е говорил, щото ето, той знаел и румънски – деца -  казва -  тук ли живее Янко Сандулов?
    - Да. – казва (Ангел) – Той е моят дядо – обадил се дядо.
    - Тука ли е?
    - Да – казва.
    - Иди го извикай и му кажи, че търговецът на вълна е тука.
    Отишъл деда ми, извикал дедо си. И идва той – като чул- разтреперал са. Идва, вика:
    - Хайде, хайде вътре!...
    И дедо ми тръгнал след тях. Добре, ма стигнали до вратата на мазата и той, понеже е любопитен – дете – слезнал и той по стъпалата и дедо му тогава за пръв път – „Един единствен път дедо ми ма удари – залепи ми - кае - един шамар и вика: „Махни се и дума да не чувам от никой!”
    И това било. Влезли в мазата. След това дядо му отишъл при Дуновите тука и извикал още трима-четирима души били. Дядо ми го е видял, обаче щом неговият дядо му е казал да не „отвори уста никъде” и не е казал на никой. Нощта дядо му не е дошъл да спи в стаята... Значи долу са били в мазата – там, в скривалището, където е в мазата... И лично аз съм го видяла скривалището... „И на другия ден кога си е тръгнал – не знам – вика – не съм го видел вече този човек...
    Но когато обесиха Левски, дедо ми ни събра около огнището и са обърна към мен – това казва дедо Ангел:
    - Ангеле, помниш ли оня търговец на вълна, дето дойде у нас?
    - Да – казва – дето ти ма наби.
    - Обесили са го – казва – обесили са го тия мръсни турци, обесили са го... В София са го обесили и – казва – почна дедо ми да плаче...
    Сички се смълчахме около огнището. Никой дума не продума.  Но дедо ми така и го оставихме – ние отидохме да си легнем – това са думите на моя дядо – отидохме да си легнем, там го оставихме – до огнището...” Така е посрещнал вестта за обесването на Васил Левски.

    Разказала: Виолета Обретенова Гергова, р. 1926 г., с. Хърлец, Врачанско. Записала: Калина Тодорова, 10.06.2007 г.

Информатори / Автори
Освобождението, 2008

Истории от Хърлец