Царевец


По стъпките на Апостола


Категория : Моята история / нашата история
photo

По стъпките на Апостола

    Роден и отраснал в село Царевец, Кънчо Кънчов от ранно детство проявявал интерес към всичко, свързано с родния край. Със затаен дъх слушал разказите на дядо си Кънчо за зли духове, за героизма на хайдути и воеводи, за храбрите войни, за комитите… Когато станал учител в Михайловград (Монтана), тази своя любов към всичко родно предал и на учениците си. През 1982 година организира първия поход и тръгва по стъпките на Левски в родния край. Освен историческите документи, той събира и изучава преданията, разказвани от уста на уста, търси разказвачи, които са били в непосредствена връзка с участниците в събитията, техни потомци. От стари хора научил, че Апостолът, когато тръгва от Етрополе за Влашко, е стигнал до село Ослен. И там, казвали те, нямало мост, като сега. Тогава пътниците минавали с ладия и по влашкоселската река (покрай която имало 10-12 воденички-караджейки) и тук хората са посрещнали Левски. С рибена чорба го хранели и после той поемал за Оряхово.
    До днес са живи преденията, които учителят записва със своите ученици. В Царевец, в старата църква „Св. Никола”, разказва Кънчо Кънчов, е организиран революционен комитет, в който влизали Иван Илиевски, свещеник Мичо Цолов и синовете му Илия и Цоло, Вълко Калафунски и синовете му Христо, Петко и Цоло, Цоло Топалски и др. Няма исторически документи, които да потвърдят, но той смята, че комитетът е организилан от Апостола и той лично е присъствал, срещал се е с комитетските дейци. „Левски в моето село при срещите си с комитета никога не е говорил за заплати, а за свобода и човешки правдини… Той е бил светиня за моите прадеди и затова е бил много обичан и тачен…” Та нали в народната памет Левски е навсякъде, по цяло българско!
    „В тези походи по стъпките на Левски стигнахме до Мътнишкия манастир. Чертаем пътя, учениците записваха предания на стари хора…”
    Най-голямата награда за него е, че успял да „запали искрата” в сърцата на младите и като достойни негови последователи, те продължават да търсят неизвестни страници от живота на великия българин, легендите и педанията за нашите герои.

Информатори / Автори
Освобождението, 2008

Истории от Царевец