Борис...

Враца


ВРАЧАНСКИ ОКРЪГ - ФОТОАЛБУМ, 1986


Категория : Фотоархив
photo

ВРАЧАНСКИ ОКРЪГ - ФОТОАЛБУМ, 1986

Борисов, Илия
   Врачански окръг : Албум /  Авт.-състав. Илия Борисов ; Снимки Анатолий Иванчев ; Ред. Йорданка Кирилова . - София : Септември, 1986 . - 156 с. : с ил. ; 28 см
   Авт.-състав. е отбелязан в библиогр. каре. - Парал. текст на рус. и нем. ез. / Прев. Милка Фингова, Райчо Русев. - 8 116 тир. ; 3 000 екз. от тир. подв.
   ISBN : 4,55 лв. (Подв.)

Истории от Враца