Разказва Кос...

Върбешница


От златните ръце на върбешките каменоделци


Категория : Моята история / нашата история
photo

От златните ръце на върбешките каменоделци

Разказва Костадина Младенова Митова, родена на 7 октомври 1952 г. в село Баурене, от 1971 г., живее във Върбешница. 10 май 2017 г., с. Върбешница, зап. Калина Тодорова.

Истории от Върбешница