Разказва Кос...

Върбешница


Костадина Митова разказва за празниците и делниците


Категория : Вярвания и традиции / песни
photo

Костадина Митова разказва за празниците и делниците, традициите и обичаите от старо време

Разказва Костадина Младенова Митова, родена на 7 октомври 1952 г. в село Баурене, от 1971 г., живее във Върбешница. 10 май 2017 г., с. Върбешница, зап. Калина Тодорова.

Истории от Върбешница