Царевец


Средновековната църква "Св. Никола"


Категория : Фотоархив
photo

Средновековната църква *Свети Никола*

Църквата представлява еднокорабна, едноапсидна постройка, без притвор. Градена е от ломени камъни на бял хоросан; на места, главно на западната фасада, се виждат дървени сантрачи. В градежа се виждат и дялани (обработени) камъни, употребени вторично. На западната фасада, южна половина, има взидан добре изгладен камък с неправилни контури, върху който има врязан надпис. Покритието е полуцилиндричен свод под двускатен покрив.
Това което отличава храма е зидания му иконостас,единствения запазен у нас в такъв вид. Подобен има в църквата „Св. Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в Добърско,който е от смесения тип-зидан оконостас с дървени икони ,докато тук иконите са нарисувани направо върху темплона. Цялата източна стена е изписана по православния канон, стенописите са датирани от XVII в.
Самата черква, като архитектурен стил и градеж, може да се отнесе към края на ХІV и началото на ХV в. Църквата е укрепвана и достроявана през 1747г. (надпис върху най-горния градивен камък на вратата).
През 1844 г. тревненският майстор-резбан Ангел Симеонов изработва дърворезбен иконостас, а местният иконописец даскал Петко рисува  иконите. Иконостасът отдавна не е на мястото си, голяма част от иконите му са безследно изчезнали, а други се съхраняват в Археологическия музей в София.
Същата съдба сполетяла и църковната утвар на старинния храм, както и богослужебните книги.
При устройствени и благоустройствени работи в центъра на селото и около новата черква (15-20 м. Югозападно от старата) се попадало неведнъж на гробове. От тях произхождат предимно накити, датиращи некпропола около черквата "Св. Николай" от Средновековието - ХІІ-ХІV в.
Средновековната църква „Св.Никола“ е обявена за паметник на културата от национално значение в Държавен вестник бр. 90 от 1965 г.

 

Информатори / Автори
Свети места, 2009

Истории от Царевец